Slipservice

För att garantera en fortsatt bra skärpa slipar vi om både över- och underknivar. Med Bomabs knivar uppnår Du fördelar som:

  • Perfekt snitt
  • Mindre ludd.
  • Störningsfri produktion
  • Bättre ekonomi
  • Vi tar ansvaret.

Bomab förser Er med knivlådor som vardera innehåller rätt anpassat antal knivar och kvalité. Dessa knivar skickas i ett slutet system som garanterar att Ni alltid har tillgång till Era nyslipade knivar. Ni slipper lagerupplägg och är alltid garanterad bästa tillgänglighet.

Beskrivning:
Kund skickar en låda för slipning, tar ut en ny låda från förråd till maskin.
Den förbrukade lådan skickas till Bomab för slipning och Bomab skickar tillbaka den inom angiven tid till förråd. På detta sätt är kunden alltid garanterad hundraprocentig tillgänglihet.

Fördelar:
När en kniv blivit nedslipat till sin minmumnivå ersätts denna av en ny kniv från Bomabs lager. På detta sätt slipper kunden hålla lager och är garanterad ”rätt” antal knivar i systemet. Ni slipper kostnader för lagerhållning av nytillverkade knivar samt eventuella extrakonstnader på grund av oförutsedda situationer.

Ovanstående koncept garanterar Er en problemfri produktion till lägre kostnad!

För mer information, vänligen kontakta oss.